سازمان غیر انتفاعی نیکوکاری برای همیاری به پناهندگان ایرانی‌

 

 

بنیاد نیکوکاری نوروز

English
1-704-544-7800

روزی نو در زندگی‌ بی‌ پناهان

+90 555 058 97 19 :نماینده بنیاد نوروز در ترکیه: خانم سارا امید. شماره تماس

 لطفا تمامی‌ بخشهای فرم را کامل، به ترتیب و با دقت پر کنید. ارسال فرم بدون تکمیل تمامی‌ زمینها که در کنار آنها ستارهٔ قرمز دیده میشود امکان پذیر نیست از فرستادن تکراری فرم خود داری کنید. در صورت پر کردن فرم به دفعات، تقاضای شما از لیست بنیاد حذف میشود.اگر به زبان فارسی مسلط نیستید، همین فرم را که در بخش انگلیسی نصب شده میتوانید به زبان انگلیسی پر کنید. همچنین از پر کردن هر دو فرم هم زمان پرهیز کنید ارائه اطلاعات نادرست در این فرم موجب به باطل شدن درخواست میشود پر کردن این فرم مبنی بر دریافت قطعی کمک نیست. درخواست شما به ترتیب تاریخ دریافت مورد بررسی‌ قرار میگیرد با سپاس

:راهنما

 

بنیاد نیکوکاری نوروز © 2016 - 2004