سازمان غیر انتفاعی نیکوکاری برای همیاری به پناهندگان ایرانی‌

 

 

بنیاد نیکوکاری نوروز

English
1-704-544-7800

روزی نو در زندگی‌ بی‌ پناهان

FEATURED NEWS

کمک رسانی ما به پناهجویان

همیاری مالی‌

آدرس پستی برای ارسال چک و مانی اوردر

Norooz Charity Foundation

P. O. BOX 471481


Charlotte, NC. 28247

United States of America

تلفن تماس برای کمک

1-(704)544-7800 1-(703)303-6661

(Paypal) ارسال کمک از طریق پی‌پال

با سپاس

آخرین خبرها را از شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید

بنیاد نیکوکاری نوروز © 2016 - 2004