سازمان غیر انتفاعی نیکوکاری برای همیاری به پناهندگان ایرانی‌

 

 

بنیاد نیکوکاری نوروز

English
1-704-544-7800

روزی نو در زندگی‌ بی‌ پناهان

تلفن تماس برای کمک

(Paypal) ارسال کمک از طریق پی‌پال

اشتراک فعالیت‌های بنیاد نوروز با دیگران

.با عضویت و تقسیم مطالب بنیاد نوروز در شبکه‌های اجتماعی فعالیتهای کمک رسانی به پناهجویان را همیاری کنید

 

جمع آوری مبالغ مالی

.اکشن‌های اینرنتی یا محلی به نفع بنیاد نوروز میتواند در این راه بسیار مؤثر باشد

 

وقت و سرویس اهدا کنید

.بنیاد نوروز همواره نیازمند سرویس پزشکان، پرستاران، وکیل ها، رسانه‌ها و بازار یابان حرفه‌ای می‌باشد

 

اسپانسر شدن از طریق شرکت ها

 حمایت شرکت شما از بنیاد نوروز بیانگر اصول انسان دوستی‌ و بشر دوستانه سازمان شماست. برای اسپانسر شدن و اهدای مبالغ که از لحاظ مالیات قابل  کسر باشد با ۷۸۰۰ - ۵۴۴ - ۷۰۴ - ۱ تماس بگیرید

 

بنیاد نیکوکاری نوروز © 2016 - 2004