سازمان غیر انتفاعی نیکوکاری برای همیاری به پناهندگان ایرانی‌

 

 

بنیاد نیکوکاری نوروز

English

فارسی

1-704-544-7800

روزی نو در زندگی‌ بی‌ پناهان

FEATURED NEWS

کمک رسانی ما به پناهجویان

همیاری مالی‌

آدرس پستی برای ارسال چک و مانی اوردر

Norooz Charity Foundation

P. O. BOX 471481

Charlotte, NC. 28247

United States of America

تلفن تماس برای کمک

(Paypal) ارسال کمک از طریق پی‌پال

با سپاس

آخرین خبرها را از شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید

بنیاد نیکوکاری نوروز © 2016 - 2004